Наша діяльність


Основним предметом діяльності компанії «Demining Solutions» є діяльність щодо поводження з відходами, що включає роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин.

(КВЕД-2010: Клас 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами).Основні цілі діяльності


Створити спокійне та безпечне середовище для народу України та зменшити соціальні, економічні та екологічні наслідки пов'язані з присутністю мін і боєприпасів, що не вибухнули.

Звести до мінімуму небезпеку, яка спричинена наявністю наземних мін та вибухонебезпечних залишків війни на території України та створити сприятливі умови для відновлення та розвитку постраждалих від військових дій територій.

Розвинути партнерство та співробітництво з державними та міжнародними неурядовими організаціями у сфері протимінної діяльності.

Отримати прибуток через поєднання економічних інтересів, матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів учасників для надання різного роду послуг і здійснення управлінської, виробничої, комерційної, господарської та іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.Основні завдання


1. Проведення гуманітарного розмінування місцевості для запобігання виникненню нещасних випадків серед цивільного населення.

2. Проведення очищення районів ведення бойових дій від боєприпасів що не вибухнули.

3. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

4. Проведення інформування з мінної небезпеки і навчання населення правилам безпечної поведінки на забрудненій боєприпасами місцевості.

5. Сприяння всесвітньої кампанії по боротьбі з наземними мінами України, як сторони-учасника Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.

«Demining Solutions» з урахуванням специфіки діяльності проводить такі роботи з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05) з залученням відповідних спеціалістів, а саме:

1. Транспортування, облік, зберігання та видача вибухових речовин, засобів ініціювання, вибухонебезпечних предметів.

2. Знешкодження вибухонебезпечних предметів.

3. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху.

4. Організація та здійснення заходів щодо гуманітарного розмінування, у відповідності до затверджених стандартів.

5. Проведення нетехнічного та технічного обстеження місцевості з подальшим проведенням робіт з ручного розмінування.

6. Проведення заходів з ліквідації наслідків вибухів на військових складах (об’єктах).
Господарська діяльність та соціальні гарантії


Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності «Demining Solutions» на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив компанії.

Соціальні, трудові та економічні стосунки трудового колективу з Учасниками та Директором «Demining Solutions» регулюються колективним трудовим договором, що укладається між уповноваженими представниками сторін.

Соціальні та трудові права робітників «Demining Solutions» гарантуються чинним законодавством.

Локальними нормативними актами «Demining Solutions» може встановлювати додаткові, відповідно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.